Hộp máy bay đk không sạc airbus (380), PY196-11
130,000đ
HỘP MÁY BAY CHIẾN ĐẤU ĐK 7 Đ.TÁC, CÓ SẠC, YH4101G
599,000đ
Hộp máy bay đk trên không 360 độ , X8
559,000đ
Hộp máy bay điều khiển 2.4G , D8H
1,199,000đ
Hộp máy bay ĐK 7 Đtác, không sạc, nhạc đèn, 1125
249,000đ
HỘP MÁY BAY ĐK 7 Đ.TÁC CÓ SẠC USB, VÔ LĂNG (380), 1103-1A
279,000đ
Hộp máy bay trực thăng đk trên không 2 tầng có sạc , BF120-2A
400,000đ
Hộp máy bay trực thăng đk trên không 2 tầng , có sạc usb 3D
450,000đ
Hôp máy bay điều khiển 7 đ.tác đèn có sạc USB , YD01
335,000đ
Hộp máy bay đk trên không 2 tầng 3.5 kênh (không sạc ) , JQ63018
430,000đ
Hộp máy bay ĐK trên không, 111
270,000đ
Hộp máy bay ĐK trên không 2 tầng có sạc USB, DH866D
450,000đ
Hộp máy bay ĐK đèn, có sạc, vô lăng tròn A380, PY196-25F
290,000đ
Hộp máy bay đk trên không 319B
365,000đ
Hộp máy bay đk không sạc , PY196-21
140,000đ
Hộp máy bay đk trên không 2 tầng SJ200
415,000đ
Hộp máy bay đk sạc usb trên không LS222
455,000đ
Hộp máy bay ĐK siêu nhí 5010
350,000đ
Hộp máy bay đk trên không 2.4 X35S
795,000đ
Hộp máy bay đk 2.4G HD-cam W6 Vr 3D FPV
1,350,000đ