Hộp rubic 4c, SH6849
259,000đ
Hộp rubic 4c, SH6848
359,000đ
Hộp rubic 3c ( Match Special-purpose ) , FX7863
569,000đ
Vỉ rubic 3x3, 1lon, 2 nhỏ, LH358B
90,000đ
Hộp rubic 2*2*2 ( hộp đen ) , 7080A
70,000đ
Vỉ rubic 2*2 2 cái , 2055
75,000đ
Vỉ rubic 3x3x3, 6622
70,000đ
Vỉ ép rubic xoắn 1C 3*3 , FX7533 , FX7733
110,000đ
Vỉ rubic 2x2 chữ thập, 8931-3
80,000đ
Vỉ rubic 3x3 ( 1 lớn, 1 nhỏ), B230
60,000đ
Vỉ rubic 3x3 ( 1 lớn, 1 vuông nhỏ, 1 tròn nhỏ), 2201
110,000đ
Vỉ rubic tam giác, 8974-3
90,000đ
Vỉ rubic 3x3 (1 lớn + 1 nhỏ), 9M, 543-1
60,000đ
Vỉ rubic 3x3, 8833-3
80,000đ
Hộp rubic tam giác
160,000đ
Hộp rubic 2x2, INFINITE RUBIK'S CUBE
50,000đ
VỈ ÉP RUBIC 1C 3x3, 581-75B1
130,000đ
Vỉ ép rubic 2c 3x3 msa3, 323-15B
70,000đ
hộp rubic 1c 3x3, 3572A
50,000đ
Hộp rubic 1c 3x3x3 bi tròn, 616
60,000đ