Túi trống + kèn + lắc (pvc), A991
89,000đ
Hộp trống đánh 3 cái, chập cheng, ghế doremon, 22688
389,000đ
Hộp trống đánh 4 cái, chập cheng, ghế, 9008E-5
349,000đ
HỘP TRỐNG ĐÁNH 5 CÁI, CHẬP CHENG Jazz Drum , 586-327
349,000đ
Hộp trống đánh 3 cái chập cheng, ghế doremon, M3211B
279,000đ
Hộp trống 5 cái Kitty , M5311A
629,000đ
HỘP TRỐNG ĐÁNH 3 CÁI PIN ĐÈN 3D, 88E-1
199,000đ
HỘP TRỐNG ĐÁNH 5 CÁI, CHẬP CHENG, BÀN ĐẠP + GHẾ 2008E-1A, 9008E-1A, 4008E-1A-
630,000đ
HỘP TRỐNG ĐÁNH 5C, CHẬP CHENG, DOREMON, M5310B
629,000đ
HỘP TRỐNG ĐÁNH 5 CÁI, CHẬP CHENG, BÀN ĐẠP 990-1 - 990-10
479,000đ
HỘP TRỐNG ĐÁNH 5 CÁI, CHẬP CHENG, 586-318
249,000đ
Trống hề, BP-77
80,000đ
Hộp trống đánh 3 cái , 586-110
219,000đ