Túi Ly đựng gôm, tẩy viết chì 20M, (Túi 2ly)
15,000đ